ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Επιλέξτε το επιθυμητό έντυπο, συμπληρώστε το και παραδώστε το στη Γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων μας.

 Εκτυπώστε την αίτηση, συμπληρώστε την και παραδώστε την υπογεγραμμένη στη Γραμματεία εντός 10 εργάσιμων ημερών, από την ημέρα απουσίας του μαθητή. Σε περίπτωση που οι μέρες απουσίας υπερβαίνουν τις 2 (δηλαδή τρεις ημέρες και άνω), η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ιατρική βεβαίωση.

 
 
 
Powered by Phoca Download