Και φέτος, το Σχολείο μας είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για τις προφορικές εξετάσεις του Michigan και του Cambridge σε όλα τα διπλώματα Αγγλικών.

Ευχόμαστε σε όλους τους εξεταζόμενους καλή επιτυχία!