Με τη βοήθεια των χρωμάτων και των υλικών για κατασκευές, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και της Α’ Δημοτικού προσπάθησαν να εκφράσουν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους σχετικά με το θέμα της προσφυγιάς!

Εμείς τα βοηθήσαμε να καταλάβουν γιατί αυτό το ταξίδι είναι τόσο δύσκολο, με τη βοήθεια της Ιστορίας…