26 σχολικές ημέρες από το Πάσχα μέχρι σήμερα σήμαναν το τέλος του Δημοτικού για την Έκτη! Τις μετρήσαμε στο μάθημα των Αγγλικών αλφαβητικά μία-μία!

“A” for “Art”, “B” for “Besties” … Καταλήξαμε στο “Z” for “Zip up and Zoom out”! Δημιουργήθηκε ένα όμορφο αναμνηστικό λεύκωμα με καλλιτεχνικές δημιουργίες και σκέψεις των παιδιών μας.

We wish you all the best, “little” graduates! May you always be positive, creative and successful!