Οι μαθητές της Δ’ Δημοτικού ολοκληρώνοντας την πρώτη ενότητα της Ιστορίας ζωγράφισαν τα δικά τους αγγεία βγαλμένα από τη Γεωμετρική εποχή.