Οι μαθητές της Γ´ και της Δ´ Δημοτικού επισκέφθηκαν το STEM Education όπου ήρθαν σε επαφή με τις έννοιες της μηχανικής.

Έγιναν κι αυτοί μικροί μηχανικοί κατασκευάζοντας με lego ένα ρομπότ το οποίο κινούνταν με τη βοήθεια μπαταριών και σταματούσε όταν έβρισκε εμπόδιο, αφού είχαν τοποθετήσει επάνω ειδικό αισθητήρα απόστασης.

Τις λειτουργίες αυτές τις είχαν προγραμματίσει προηγουμένως στο iPad τους.