Στιγμιότυπα από τη γιορτή για την εξέγερση του Πολυτεχνείου.