Η Α' Λυκείου στο μάθημα της Λογοτεχνίας εμπνεύστηκε, δημιούργησε και μας παρουσιάζει τα δικαιώματα του εφήβου αναγνώστη...

https://youtu.be/4Xcc3qaOfRs

https://www.facebook.com/yannopoulos.school/videos/1304179676307455