Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού, οι μαθητές του Δημοτικού παρακολούθησαν ένα σχετικό βίντεο και συζήτησαν με τις δασκάλες τους τόσο για τα αίτια και τα εμπλεκόμενα μέρη όσο και για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους συμβάντων στην καθημερινή τους ζωή.