Οι μαθητές της Ε' Δημοτικού στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών προετοίμασαν και παρουσίασαν ομαδικές εργασίες με γενικό θέμα "Φτιάχνοντας έναν καλύτερο κόσμο".

Μάλιστα οι μικροί μας μαθητές πρότειναν μόνοι τους τα θέματα των ομάδων τους: Ειρήνη, Προστασία των ζώων, Ρατσισμός-bullying, Δικαιώματα, Καταπολέμηση της φτώχειας, Προστασία του περιβάλλοντος.

Άλλωστε, το μέλλον είναι στα χέρια τους!