Την περασμένη Δευτέρα στην Α' Γυμνασίου πραγματοποιήθηκε ένα δίωρο τεστ δεξιοτήτων στα Μαθηματικά, όπου οι μαθητές κλήθηκαν να δοκιμαστούν σε πλήθος ασκήσεων, που συνοψίζουν τη διδαχθείσα ύλη της φετινής χρονιάς.

Μετά μάλιστα τις ενισχυτικές ώρες των Μαθηματικών που διεξήχθησαν σε σημαντικό εύρος χρόνου, ήταν σημαντικό να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα της επανάληψης αυτής.

Τα αποτελέσματα μας ικανοποίησαν πλήρως, αφού τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με ευελιξία και απέδειξαν ότι η εμπέδωση της ύλης επιτεύχθηκε, τουλάχιστον στον βαθμό των ατομικών μαθηματικών δεξιοτήτων, εφ’ όσον μάλιστα, δεν είχε προηγηθεί επανάληψη στο σπίτι.

Χαιρετίζουμε την προσπάθεια αυτή και δεσμευόμαστε να λειτουργούμε ανάλογα, σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο παρίσταται ανάγκη.