Τα τουβλάκια και τα παιχνίδια μας βοήθησαν να καταλάβουμε τις μαθηματικές έννοιες ακόμα και στα Αγγλικά!

Μάθαμε ότι η πρόσθεση λέγεται addition και η αφαίρεση subtraction. Άρα… two plus three equals five. Great!!!