Φωτογραφίες από την επίσκεψη του Λυκείου μας στο Μουσείο Ακρόπολης…