Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού οι μαθητές όλων των ηλικιών ενημερώθηκαν για τις  βασικές αρχές αυτής της επιστήμης.

Τους δόθηκε η ευκαιρία να πειραματιστούν σε διάφορα περιβάλλοντα και διδάχτηκαν πώς να χειρίζονται τις αρχές του οπτικού και Blockly προγραμματισμού. Επιπλέον, έμαθαν να προγραμματίζουν ακόμα και χωρίς την χρήση του υπολογιστή, χρησιμοποιώντας…   πλαστικά ποτήρια ακολουθώντας 6 απλές εντολές! 

Έτσι, ο προγραμματισμός έγινε ένα διαδραστικό παιχνίδι και το παιχνίδι μάθηση!