Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του Σχολείου μας, επιδώσαμε τα Αριστεία, τα Βραβεία και άλλους επαίνους στους μαθητές μας…

…θυμίζοντάς τους ότι "Η γνώση και η αρετή, όταν φωλιάζουν ανόθευτα στην ψυχή μας, μας συνοδεύουν πάντοτε".

Συγχαρητήρια σε όλους!