Για μια ακόμα φορά, το Σχολείο μας είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για τις προφορικές εξετάσεις του Michigan και του Cambridge για όλα τα διπλώματα Αγγλικών.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από σήμερα έως και την Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου.

Ευχόμαστε σε όλους τους εξεταζόμενους καλή επιτυχία!