Θαυμάστε το αφιέρωμα του Νηπιαγωγείου μας στο νερό!

{source}<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IJ_oNNrMb5Q" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe>{/source}