Οι μαθητές της Γ' και της Δ' Δημοτικού επισκέφθηκαν το Μουσείο Αφής που έχει δημιουργηθεί το 1984 από τον Φάρο Τυφλών.

Τα παιδιά, αφού ενημερώθηκαν για τους τρόπους με τους οποίους κινούνται και εξυπηρετούνται στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι με ολική ή μερική τύφλωση, περιηγήθηκαν στα εκθέματα με κλειστά μάτια με τη βοήθεια του συνοδού τους.

Στο τέλος πήραν πληροφορίες για το σύστημα γραφής κι ανάγνωσης των ανθρώπων με τύφλωση.