Σεβασμός στη διαφορετικότητα και συμπερίληψη δεν είναι απλές έννοιες! Είναι άξονες της ίδιας της ζωής!

Οι μαθητές της Γ' Γυμνασίου έκαναν τις έννοιες πράξη μέσα από βιωματικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος «Αποτυπώματα», που διοργάνωσε ο ΣΚΕΠ στο Μουσείο Βορρέ. Δεκάδες μαθητών από τυπικά και ειδικά σχολεία συνεργάστηκαν δημιουργικά, συζήτησαν, προβληματίστηκαν!

Είμαστε σίγουροι ότι βάλαμε ακόμα ένα λιθαράκι στην αποδοχή της διαφορετικότητας!