Οι μαθητές της Ε' και Στ' Δημοτικού επισκέφθηκαν τον χώρο Magma, όπου, χωρισμένοι σε ομάδες, έλυσαν μαθηματικούς γρίφους μέσα από παιχνίδια και διαδραστικά εκπαιδευτικά λογισμικά.

Συνδύασαν τη διασκέδαση με τη γρήγορη μαθηματική σκέψη και απήλαυσαν την ομαδικότητα και τη συνεργατικότητα μέσα από το παιχνίδι!