Το Σχολείο μας καινοτομεί για ακόμα μια φορά και εισάγει το μάθημα της Ρομποτικής στις τάξεις της Δ' και Ε' Δημοτικού.

Μέσω της διάδρασης τα παιδιά μας θα μάθουν, θα πειραματιστούν και θα προγραμματίσουν τους δικούς τους κώδικες με τη χρήση του ρομπότ τους.

Λέμε ναι στην ομαδική εργασία, ναι στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ναι στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας!