Συναισθήματα και σκέψεις για την επιστροφή στο σχολείο μετά την καραντίνα…