Οι μαθητές της Δ' Δημοτικού ευαισθητοποιούνται και προβληματίζονται για τα ζώα υπό εξαφάνιση.

Στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος, κάθε μαθητής ανέλαβε να παρουσιάσει ένα από τα ζώα του πλανήτη μας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, θέτοντας τα θεμέλια για μια συλλογική συνείδηση σεβασμού προς το περιβάλλον.