Οι μαθητές της Ε' Δημοτικού στο μάθημα της Γεωγραφίας ασχολήθηκαν με τη χλωρίδα, την πανίδα, με τα ενδημικά φυτά και ζώα της Ελλάδας.

Αφού μελέτησαν τις παραπάνω έννοιες, επέλεξαν ένα σπάνιο ζώο ή φυτό της χώρας μας και το παρουσίασαν στους συμμαθητές τους. Εργαλείο και βοηθός τους... η τεχνολογία, καθώς οι εργασίες έγιναν στα iPad των μαθητών!