Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε' Δημοτικού, αφού μελέτησαν την έννοια των έμβιων οργανισμών, τις σχέσεις τόσο μεταξύ τους όσο και με τα άβια στοιχεία, τα οικοσυστήματα και την επίδραση του ανθρώπου σε αυτά...

εργάστηκαν ομαδικά και έφτιαξαν εργασίες για χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας!