Παρακινούμενοι από τις Απόκριες, οι μαθητές της Δ' Δημοτικού φαντάστηκαν και δημιούργησαν τον δικό τους σούπερ-ήρωα, που ζει στην Ελλάδα του σήμερα.

Παρατηρώντας τις εργασίες τους, συνειδητοποιούμε πως αντικατοπτρίζουν την ανάγκη τους για περισσότερο γέλιο, χαρά, αλληλοβοήθεια και γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα.