Ένα σύντομο βίντεο με εργασίες των παιδιών για την Άνοιξη.