Πασχαρούμενο Εργαστήρι Δημοτικού και Νηπιαγωγείου - Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021!