Αναγνωρίζοντας την αξία της εκπαίδευσης σε θέματα συναισθηματικής ανάπτυξης, το Σχολείο μας καινοτομεί εισάγοντας στο πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμά του το μάθημα της «Συναισθηματικής Νοημοσύνης» για τους μαθητές της Α', Β' και Γ' Δημοτικού.

Τα παιδιά μας καταπιάνονται με δραστηριότητες αναγνώρισης και διαχείρισης συναισθημάτων και καλλιέργειας της ενσυναίσθησης μέσα από συζητήσεις, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική κ.ά., αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο από πολύ μικρή ηλικία δεξιότητες μέσω της καλλιέργειας του EQ τους (Emotional Quotient). Καθώς η ενασχόληση με θέματα ενσυναίσθησης αποτελεί συνειδητή επιλογή του Σχολείου μας, συνεχίζεται για τάξεις του μεγάλου Δημοτικού μας, μεσημεριανό εργαστήριο όπου οι μαθητές δομούν ομάδα συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ασχολούνται με δραστηριότητες αυτοεκτίμησης και δεξιοτήτων επικοινωνίας, ορθής επίλυσης συγκρούσεων και αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων.