Κάθε χρόνο προκηρύσσεται διαγωνισμός που διεξάγεται για να καλυφθούν οι τυχόν κενές θέσεις που προκύπτουν στην Α' Γυμνασίου. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στη βασική ύλη του Δημοτικού στα εξής μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Αγγλικά. Η εξέταση γίνεται την ίδια ημέρα και για τα τρία μαθήματα και διαρκεί 40' για το καθένα. Οι εισαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2020 - 2021 θα διεξαχθούν το Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 – 13:00. Οι μαθητές με την καλύτερη βαθμολογία κι ελάχιστο όριο 80%, έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στην Α' Γυμνασίου την επόμενη σχολική χρονιά.

Επιλογή Μαθητών για την Εγγραφή στην Α' Γυμνασίου - Πληροφορίες

 

Στοιχεία Μαθητή/τριας
Στοιχεία Επικοινωνίας
Λοιπές Πληροφορίες
Συναίνεση