• Νομική (Κομοτηνή)
 • Πολιτικής Επιστήμης Παν. Κρήτης
 • Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ (Αθήνα)
 • Νομική (Αθήνα)
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Αιγαίου
 • Πληροφορικής Παν. Δυτ. Μακ.
 • Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Παν. Αιγαίου
 • Φιλολογίας ΕΚΠΑ (Αθήνα)
 • Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Παν. Πατρών
 • Γεωπονίας Παν. Πελ/νήσου
 • Διοίκησης Τουρισμού Παν. Δυτ. Αττικής
 • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ (Αθήνα)

 

Λόγω του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), τα ονόματα των επιτυχόντων δε δημοσιεύονται.