Στο Γυμνάσιο μας

 • το ζεστό, οικογενειακό περιβάλλον
 • τα ολιγομελή τμήματα
 • το αμέριστο ενδιαφέρον της Διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών

δίνουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης του κάθε μαθητή ως ατόμου ξεχωριστού με ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντα. Οι εκπαιδευτικοί μας πλησιάζουν και συζητούν με το μαθητή τα προβλήματα και τις δυσκολίες του, τον παροτρύνουν, τον ενισχύουν και του εμπνέουν την αγάπη για μάθηση και δημιουργικότητα.

Στοχεύουμε:

 • στην παροχή των απαραίτητων στη βαθμίδα αυτή γνώσεων
 • στην προετοιμασία των μαθητών για το Λύκειο και για τη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία με:
  • την υψηλής στάθμης διδασκαλία
  • τη συνεχή αξιολόγηση των μαθητών
  • τη διακλαδική συνεργασία των καθηγητών μας
  • τη χρήση εξελιγμένων διαδραστικών πινάκων

Ακολουθώντας το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο προγραμμάτων Σπουδών μέσα από διαθετικές δραστηριότητες καλλιεργούνται πολλές δεξιότητες:

 • η ομαδική συνεργασία μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλους μαθητές με στόχο την εκπόνηση εργασίας στα πλαίσια του μαθήματος.
 • Η επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συνειδητότας και αυτογνωσίας μέσα από τον αναστοχασμό και την αυτοαξιολόγηση της ατομικής συνεισφοράς κάθε μαθητή στην επίλυση προβλημάτων και την επίτευξη μαθησιακών στόχων.
 • Ευαισθητοποίηση σε καίρια προβλήματα της εποχής μας όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ποιότητα ζωής στις μεγαλουπόλεις, κ.α.
 • Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας, υιοθέτηση αξιών και διαμόρφωση προσωπικής άποψης στη λήψη αποφάσεων. Συνειδητοποιώντας τις ανάγκες των «Ευρωπαίων» μαθητών μας διδάσκουμε
 • την Αγγλική γλώσσα σε όλες τις τάξεις σε ολιγομελή ομοιογενή τμήματα. Προετοιμάζουμε εντατικά τους μαθητές για τις εξετάσεις του Cambridge και του Michigan (First Certificate, Advanced, Proficiency) με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
 • τη Γαλλική γλώσσα, επειδή η γλωσσομάθεια είναι παράγοντας επιτυχίας για το μέλλον των παιδιών μας
 • την Πληροφορική σε ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο, δίνοντας στα παιδιά μας την τεχνογνωσία, απαραίτητο μέσο κατάκτησης γνώσεων. 

Το έργο μας, όμως, δεν τελειώνει εδώ. Αποσκοπώντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μας και στην καλλιέργεια των ψυχοπνευματικών τους ιδιοτήτων, περιλαμβάνουμε στο πρόγραμμα μας δραστηριότητες επιμορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου, όπως:

 • διοργάνωση πολυθεματικών εκδηλώσεων (Ημέρα θετικών Επιστημών, Αφιέρωμα στον 20ο αιώνα, Πόλεμος - Ειρήνη, κ.α.)
 • λογοτεχνικά αφιερώματα
 • λειτουργία περιβαλλοντικού ομίλου
 • λειτουργία ομίλου Ελληνικών χορών
 • εκδηλώσεις με τη χορωδία μας
 • επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, κ.α.
 • εσωσχολικά και διασχολικά πρωταθλήματα μπάσκετ, βόλεϊ, κ.α.
 • εξορμήσεις για σκι, πεζοπορία, κ.α.
 • Καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί
 • παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων