Για τη μεταφορά των μαθητών το Σχολείο μας διαθέτει πλήρως οργανωμένη Υπηρεσία Μεταφοράς. Οι περιοχές που καλύπτουν τα διάφορα πρωινά, μεσημβρινά και απογευματινά δρομολόγια μας φαίνονται στον παρακάτω χάρτη:

Σχολικό Λεωφορείο - Κάλυψη Χάρτη