Σκοπός του σχολείου μας είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση πολύπλευρων προσωπικοτήτων εφοδιασμένων με γνώσεις και δεξιότητες. Οι μαθητές μας προετοιμάζονται έτσι ώστε να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο ως ελεύθεροι, σκεπτόμενοι πολίτες, ικανοί να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις της ταχέως μεταβαλλόμενης ευρωπαϊκής κοινωνίας του 21ου αιώνα. Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας μας καθιστά υπερήφανους για τους απόφοιτους μας, που ξεχωρίζουν για την αξία τους.

Το σχολείο μας, ορμώμενο από την αγάπη για τα παιδιά και τη δύναμη της γνώσης, παρέχει στους μαθητές την καλύτερη δυνατή παιδεία, σύμφωνα με τους νόμους και διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας.

Το σχολείο μας, ορμώμενο από την αγάπη για τα παιδιά και τη δύναμη της γνώσης, παρέχει στους μαθητές την καλύτερη δυνατή παιδεία, σύμφωνα με τους νόμους και διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας.

Έτσι, καλλιεργεί συστηματικά το αίσθημα της αγάπης των μαθητών προς το θεό, την Πατρίδα, τη Δημοκρατία και τους άλλους ανθρώπους. Διδάσκει στα παιδιά την πίστη στις ιδέες και τα ιδανικά της αγάπης, του σεβασμού, της ανθρωπιάς, της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της συνεργασίας. Εξοικειώνει τους μαθητές με το θαυμαστό κόσμο της γνώσης και της τέχνης, εμφυσώντας τους το ερευνητικό πνεύμα, τη δίψα για μάθηση, το δέος για τις δυνατότητες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας και την επιθυμία μύησης σε αυτές.

Τα Εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλου λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις και διαρκείς μεταβολές των συνθηκών της σημερινής κοινωνίας δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην αποτελεσματική προετοιμασία των μαθητών. Η σωστή και ολοκληρωμέ­νη προσπάθεια του σχολείου μας επισφραγίζεται με την εισαγωγή των μαθητών μας στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Συνεχίζοντας το όραμα για νέους σωστά παιδευμένους, τα Εκπαιδευτήρια μας, διατηρούν την παράδοση ετών, παλεύουν, εξελίσσονται, ελπίζουν, δημιουργούν, υπάρχουν και ενσαρκώνουν, υλοποιούν και πραγματώνουν ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ.