Το Λύκειο μας αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών που έχουν ξεκινήσει από το Νηπιαγωγείο μας. Στην ιδιαίτερα σημαντική αυτή βαθμίδα επιτελείται κάθε δυνατή προσπάθεια με στόχο την ευόδωση του αγώνα των μαθητών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στη Β' και Γ' Λυκείου λειτουργούν όλες οι ομάδες προσανατολισμού (κατευθύνσεις) με ολιγομελή τμήματα με αποτέλεσμα να είναι εφικτή, η εμπέδωση όχι μόνο της διδακτέας ύλης αλλά και ευρύτερα του κάθε γνωστικού αντικειμένου, χωρίς να απαιτείται φροντιστηριακή ενίσχυση.

Οι μαθητές μας μέσα από την εμπλουτισμένη προσέγγιση με επιπλέον ώρες διδασκαλίας, αλλά και με εξειδικευμένα βιβλία με σημειώσεις και ασκήσεις - εκδόσεις του σχολείου μας - τυγχάνουν της καλύτερης δυνατής προετοιμασίας για την είσοδο τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, οι συχνές γραπτές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονται οι μαθητές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αφού βοηθούν στον εντοπισμό των όποιων δυσκολιών έχουν στην αφομοίωση της ύλης. Είναι μάλιστα, η αντιμετώπιση κάθε μαθητή ανάλογη του επιπέδου, των ιδιαιτεροτήτων και των μαθησιακών του αναγκών.

Οι διδάσκοντες εφοδιάζουν με τα αναγκαία γνωστικά και ηθικά εφόδια τους μαθητές μας, που θα κληθούν σύντομα να ενταχθούν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Αθλητικές δραστηριότητες, εκδρομές και πολιτιστικά δρώμενα συμπληρώνουν το ετήσιο πρόγραμμα μας, ώστε η τελευταία αυτή σχολική χρονιά να μείνει χαραγμένη στη μνήμη τους ως σημείο αναφοράς τόσο για τις γνώσεις με τις οποίες εφοδιάστηκαν, όσο και για τις όμορφες στιγμές μέσα στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων μας. Με ευελιξία και διορατικότητα προσαρμοζόμαστε στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα και προετοιμάζουμε τους συνειδητούς ακαδημαϊκούς πολίτες της νέας χιλιετίας.

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων σημειώνουν απόλυτη επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις κατορθώνοντας μάλιστα να εισαχθούν στην πρώτη τους προτίμηση και επιλογή. Οι διακρίσεις των μαθητών μας είναι σημαντικές και επαναλαμβανόμενες.

Χαρακτηριστικό της μεγάλης επιτυχίας των μαθητών μας είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης σε σχολές όπως το Βιολογικό Αθήνας το 2005, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2003, τη Φιλοσοφική Σχολή Πάτρας το 2001, τέταρτη θέση στην τεχνολογία Ιατρικών οργάνων το 2001, έκτη θέση στις θεατρικές σπουδές Αθήνας το 2003, έβδομη θέση στη Γραφίστικη Πειραιά το 2005, έβδομη θέση στις Οικονομικές επιστήμες Αθήνας το 2001, όγδοη στη ναυτιλιακών σπουδών Πειραιά το 2001, αλλά και η εισαγωγή σε όλες τις σχολές με υψηλές βάσεις όπως η Ιατρική, το Πολυτεχνείο και η Νομική.