Στη Β' Δημοτικού ολοκληρώσαμε το βιβλίο «Ο κότσυφας απαιτεί το δάσος να σωθεί», ευαισθητοποιηθήκαμε και φτιάξαμε ένα προσωπικό λεύκωμα με σκηνές από το βιβλίο, καθώς και τρόπους προστασίας των δασών από τις πυρκαγιές.