Μεγάλης δημοσιογραφικής κάλυψης έτυχε η επίσκεψη και ο εορτασμός μας στο μαρτυρικό Δίστομο Βοιωτίας.

Το Σχολείο σε δυναμική και διαδραστική σχέση με την κοινωνία και την ιστορία του τόπου μας επιτελεί τον ουσιαστικό του ρόλο, αυτόν της διαμόρφωσης συνειδητοποιημένων πολιτών, ικανών να οραματιστούν το καλύτερο για τον τόπο μας και να το επιδιώξουν με αγωνιστικότητα και μαχητικότητα συνδυασμένες με γνώση. Άλλωστε, η γνώση έχει αξία, όταν εφαρμόζεται κι όταν αντί να οδηγήσει στην οκνηρία, συμβάλλει στη δράση. Το απόσπασμα από τον Επιτάφιο του Θουκυδίδη μας διαφωτίζει σχετικά: κεφ. 40, "ὃ τοῖς ἄλλοις ἀμαθία μὲν θράσος, λογισμὸς δὲ ὄκνον φέρει. κράτιστοι δ' ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως κριθεῖεν οἱ τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέστατα γιγνώσκοντες καὶ διὰ ταῦτα μὴ ἀποτρεπόμενοι ἐκ τῶν κινδύνων".

Σας παραθέτουμε ορισμένες από τις κυριότερες ειδησεογραφικές σελίδες που αναπαρήγαγαν την επίσκεψή μας.