Ευχαριστούμε την εφημερίδα «Εστία» για το αφιέρωμά της στα ιστορικά σχολεία του τόπου μας, στα οποία και μας συμπεριέλαβε.

Είναι τιμή μας και θεμέλιο της φιλοσοφίας και του τρόπου λειτουργίας μας η διηνεκής παρουσία μας στον εκπαιδευτικό χώρο, που μετρά ήδη 91 έτη.

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στην εκπαίδευση τα μέγιστα δυνατά πιστοί στις αρχές, στις οποίες εδράζεται εξαρχής το εκπαιδευτικό μας συγκρότημα.