Οι μαθητές μας γιόρτασαν το “ΟΧΙ” και τίμησαν όλους εκείνους που αγωνίσθηκαν για μια ελεύθερη Ελλάδα.

«Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Όλον το ‘Εθνος ας εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς παραδόσεις μας. Νυν υπέρ πάντων ο αγών», είπε ο Ιωάννης Μεταξάς στις 28 Οκτωβρίου του 1940.

Νηπιαγωγείο - Δημοτικό:

Γυμνάσιο - Λύκειο: