Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη η παράδοση των iPad στους γονείς των μαθητών της Γ΄ Δημοτικού. Έτσι εκπληρώνουμε τη δέσμευσή μας για εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας μέσω της χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας ανταποκρινόμενοι στη νέα εποχή της τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων διδασκαλίας.

Μετά την εκτενή χρήση του διαδραστικού πίνακα και της ψηφιακής μας πλατφόρμας, φροντίζουμε να επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας και στη χρήση των iPad και μάλιστα, στη σύνδεση διαδραστικού πίνακα και iPad με τεράστιες δυνατότητες περαιτέρω προώθησης της μαθητοκεντρικής γνώσης. Φιλοδοξία μας είναι και η σταδιακή μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο, ώστε η γνώση να είναι προσπελάσιμη με ευχερέστερο και πολλαπλότερο τρόπο.