Οι μαθητές της Ε' Δημοτικού ήρθαν σε επαφή με τα κύρια χαρακτηριστικά και τους αντιπροσώπους του καλλιτεχνικού ρεύματος του Νατουραλισμού.

Με έμπνευση και δημιουργικότητα, έφτιαξαν με τη σειρά τους τα δικά τους έργα με κύριο θέμα το φυσικό περιβάλλον.