Οι  μαθητές της Α' και της Β' Γυμνασίου αναστοχάστηκαν ζητήματα και έννοιες, που πραγματεύτηκαν στο μάθημα των Θρησκευτικών και εκφράστηκαν δημιουργικά κατασκευάζοντας αφίσες.

Αποτύπωσαν όψεις του κακού στον σύγχρονο κόσμο, ακτίνες ελπίδας γύρω μας, ενώ απάντησαν στο τι είναι και τι δεν είναι αγάπη.

Τέλος, ασχολήθηκαν με σημαντικά ονόματα της Εικονογραφίας, τα οποία διδάσκουν την ιστορία, τις αρχές και το ήθος της χριστιανικής θρησκείας.