Για μια ακόμα φορά, το Σχολείο μας είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για τις προφορικές εξετάσεις του Michigan και του Cambridge για όλα τα διπλώματα Αγγλικών.

Ευχόμαστε σε όλους τους εξεταζόμενους καλή επιτυχία!