Πολλές οι επιτυχίες των παιδιών μας, που είχαν σαν αποτέλεσμα να κρατήσουμε τα πολύ υψηλά στατιστικά επιτυχίας του Σχολείου μας!

Έτσι, απονεμήθηκαν τα διπλώματα Γαλλικής Γλώσσας σε μαθητές που επέλεξαν το Σχολείο μας για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Οι ευχές μας είναι να ταξιδέψουν τον κόσμο και με διαβατήριο τη γλωσσομάθεια να πετύχουν τους στόχους τους.