Επειδή το μάθημα δεν είναι μόνο παράδοση, εργασία στο σπίτι και εξέταση την επόμενη μέρα, πραγματοποιήσαμε στο Σχολείο μας τον καθιερωμένο Διαγωνισμό Ιστορίας για το Γυμνάσιο και την Ε' και Στ' Δημοτικού.

Μέσα από το παιχνίδι του διαγωνισμού, την αγωνία για τη σωστή απάντηση, την αξιοποίηση των λαθών του αντιπάλου, την τήρηση κανόνων και κόσμια συμπεριφορά, τη χαρά όλων όσοι συμμετείχαν και όχι μόνο των νικητών, όλοι μάθαμε πολλά, καλύψαμε κενά, παθιαστήκαμε, διεκδικήσαμε και σίγουρα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο διαγώνισμα!