Ακολουθώντας τις συνεχώς εξελισσόμενες εκπαιδευτικές τάσεις που επενδύουν στην καλλιέργεια νοητικών δεξιοτήτων, το Αγγλικό τμήμα του σχολείου μας αφιερώνει την πρώτη εβδομάδα της καινούργιας σχολικής χρονιάς σε δραστηριότητες που ενισχύουν την ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ (Critical Thinking).

Τέτοιου είδους δράσεις συμβάλλουν στην πνευματική ανάπτυξη και πρόοδο των μαθητών μας.

"Children must be taught HOW TO THINK not WHAT to think."

- Margaret Mead