Τα ποσοστά εμβολιασμού των μαθητών μας με τουλάχιστον μια δόση, για τις βαθμίδες του Γυμνασίου και Λυκείου!