×

Σφάλμα

[sigplus] Κρίσιμο σφάλμα: Ο φάκελος εικόνων articles/2015-2016/Peiramata/Gallery υποτίθεται πως είναι μια σχετική διαδρομή προς τον βασικό φάκελο εικόνων όπως έχει οριστεί στον πίνακα διαχείρισης.

[sigplus] Κρίσιμο σφάλμα: Ο φάκελος εικόνων articles/2015-2016/Peiramata/Gallery υποτίθεται πως είναι μια σχετική διαδρομή προς τον βασικό φάκελο εικόνων όπως έχει οριστεί στον πίνακα διαχείρισης.

Οι μαθητές της Δ’ Δημοτικού συνεχίζουν τα πειράματα!

Τοποθετήσαμε τρεις λεκάνες με νερό σε διαφορετικές θερμοκρασίες και βάζοντας το χέρι μας μέσα διαπιστώσαμε ότι το ίδιο νερό το αντιλαμβανόμαστε πιο ζεστό όταν το χέρι μας είχε μπει προηγουμένως στη λεκάνη με τον πάγο και πιο κρύο όταν το χέρι μας είχε μπει στη λεκάνη με το ζεστό.

Μετρήσαμε με το εργαστηριακό θερμόμετρο την αύξηση και τη μείωση της θερμοκρασίας του νερού ανά 15 δευτερόλεπτα και καταγράψαμε τις παρατηρήσεις μας!

{gallery}articles/2015-2016/Peiramata/Gallery{/gallery}